Żłobek Kubisiowy Ogród

Witamy w Żłobku Kubisiowy Ogród !

Istnieje pogląd, że przygoda dziecka z edukacją zaczyna się w przedszkolu. To nie do końca prawda, coraz częściej podkreśla się bowiem znaczenie wczesnej edukacji. Rola żłobka, jako instytucji, w rozwoju dziecka, zaczyna być doceniana. Żłobek nie może zastąpić rodziny, ale może być doskonałym uzupełnieniem i wsparciem w obszarze opieki i wychowania. To właśnie w żłobku dziecko ma szansę na pierwsze doświadczenia z edukacją, które mogą być kluczowe dla jego dalszego rozwoju.

Rola Żłobka

W żłobku dziecko uczy się współpracy z rówieśnikami, rozwija swoje umiejętności komunikacyjne i społeczne. To właśnie tutaj po raz pierwszy styka się z zasadami i regułami, które będą obowiązywać je przez całe życie.

Żłobek pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne. To oznacza, że oprócz wypełniania funkcji opiekuńczej i wychowawczej, żłobki mają na celu również wspieranie wszechstronnego rozwoju najmłodszych.

To właśnie w żłobku najmłodsze dzieci mogą zaspokoić rodzącą się potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Obserwując i naśladując inne dzieci łatwiej jest maluchom opanowywać kolejne życiowe umiejętności i stawiać czoła wyzwaniom. Razem raźniej jest uczyć się chodzenia, samodzielnego jedzenia, ubierania się czy dzielenia zabawkami. W grupie jest też większa motywacja do nauki mówienia.


Stymulacja rozwoju w pierwszym okresie życia człowieka okazuje się bardzo ważna, wręcz niezbędna dla dalszego prawidłowego rozwoju. Mózg dziecka najintensywniej rozwija się przez pierwsze dwa lata. Mądre towarzyszenie maluchom w zabawie przekłada się na więcej połączeń neuronalnych, czyli wyższą inteligencję i kreatywność oraz lepszą pamięć i efektywniejsze uczenie się.

Nie można zapominać również o roli opiekunów w żłobku. To oni są pierwszymi nauczycielami dziecka, którzy wprowadzają je w świat wiedzy i edukacji. Ich profesjonalizm i zaangażowanie są niezwykle ważne dla rozwoju dziecka.

Podsumowując, żłobek to nie tylko miejsce opieki nad dzieckiem, ale także instytucja, która ma ogromny wpływ na jego wczesną edukację. Dlatego warto docenić rolę żłobka w rozwoju dziecka i zapewnić mu jak najlepsze warunki do nauki i zabawy.

  1. Żłobek jest wpisany pod numerem 1613/P do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Zielonki. Żłobek podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jesteśmy pierwszy żłobkiem, który powstał na terenie Gminy Zielonki.
  2. Organizacja pracy żłobka jest zgodna z wytycznymi Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
  3. Chcemy wspierać rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich ale też umożliwić im łagodny powrót do aktywności zawodowej.
  4. Na wszystkie maluchy będą czekać wyjątkowi wychowawcy-opiekunowie, komfortowe sale i atrakcyjne zabawki.
  5. W pierwszych dniach pobytu dziecka w placówce zapewniamy możliwość obecności mamy, czyli emocjonalne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa dziecka!
  6. Oferujemy indywidualne podejście do każdego dziecka oraz innowacyjny program edukacyjny z elementami twórczego rozwoju – „Mały wielki człowiek” – oparty na osiągnięciach najnowszej psychologii rozwoju oraz aktualnych założeniach pedagogicznych.
  7. Pragniemy dobrze przygotować najmłodszych do przedszkolnego startu.

W Kubisiowym Ogrodzie

Zapisz swojego malucha do żłobka !

Odkryj miejsce, gdzie każdy dzień to nowa przygoda! Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka w naszym przyjaznym i bezpiecznym żłobku. Zapewniamy profesjonalną opiekę i kreatywne zajęcia, które wspierają rozwój maluchów w każdym wieku.